>
Видеа
Образователни материали
Допълнителни материали

10 начина да забавиш климатичните промени

10 начина да забавиш климатичните промени

Анимация Климат

Анимация Климат

Възобновяема енергия и енергийна ефективност

Възобновяема енергия и енергийна ефективност

Вятърна енергия

Вятърна енергия

Геотермална енергия

Геотермална енергия

Градска среда и климатични промени

Градска среда и климатични промени

Земята се затопля

Земята се затопля

Изменението на климата вече се случи. Да се адаптираме.

Изменението на климата вече се случи. Да се адаптираме.

Как климатичните промени засягат  биоразнообразието

Как климатичните промени засягат биоразнообразието

Какво е парников ефект

Какво е парников ефект

Климатични промени и екстремни метеорологични явления

Климатични промени и екстремни метеорологични явления

Климатични промени и здраве

Климатични промени и здраве

Нови технологии и климат

Нови технологии и климат

Нулеви отпадъци

Нулеви отпадъци

Обезлесяване и климат

Обезлесяване и климат

Покачването на морското равнище

Покачването на морското равнище

Предизвикателствата пред селското стопанство и климатичните промени

Предизвикателствата пред селското стопанство и климатичните промени

Соларна енергия

Соларна енергия

Транспортна система

Транспортна система

Туризъм и климатични промени

Туризъм и климатични промени

Хидроенергия

Хидроенергия

Хранителни отпадъци и климат

Хранителни отпадъци и климат

Алигатор

Алигатор

Глухар

Глухар

Градинска червеноопашка

Градинска червеноопашка

Гризли

Гризли

Делфин

Делфин

Зелена костенурка

Зелена костенурка

Кафърски бивол

Кафърски бивол

Кожеста костенурка

Кожеста костенурка

Косатка

Косатка

Мармот

Мармот

Морж

Морж

Морска костенурка

Морска костенурка

Орангутан

Орангутан

Папуански пингвин

Папуански пингвин

Полярна лисица

Полярна лисица

Полярна мечка

Полярна мечка

Пръстенчат тюлен

Пръстенчат тюлен

Пъстро рибарче

Пъстро рибарче

Снежен леопард

Снежен леопард

Стридояд

Стридояд

Сърна

Сърна

Тигър

Тигър

Тъпоклюна кайра

Тъпоклюна кайра

Тюлен на Уедъл

Тюлен на Уедъл

Уапити

Уапити

Шипоопашата костенурка

Шипоопашата костенурка

Засушаване

Засушаване

Наводнения

Наводнения

Свлачища

Свлачища

Студени вълни

Студени вълни

Топлинни вълни

Топлинни вълни

Урагани

Урагани

Подтиска ли училището креативността

Подтиска ли училището креативността

Решаваме заедно

Решаваме заедно

Човекът

Човекът

Биологично разнообразие, екосистеми и климатични промени

Биоразнообразие и климат

Пресъхващ воден басейн

Разходка по плажа

Водни ресурси и климатични промени

13 основни стъпки

Вода и Огън

Водата, която използвам

Как да пестим вода

Капка по капка

Рационално използване на водата

Рекордно ниски нива на река Дунав

Гори и климатични промени

Боклук в гората

Какво (не) знаем за гората?

Климатичните промени и българските гори

Екстремни природни явления

Дехидратация

На туристически преход в планината

Енергетика, промишленост и климатични промени

Геотермална енергия

Енергия от биомаса

Енергията на вятъра

Как да пестим енергия при гладене, чистене и пране

Как да пестим енергия при готвене и охлаждане

Как да пестим енергия при осветлението

Как да пестим енергия при отопление

На училище през зимата

Отоплението вкъщи

Преобразуване на слънчевата енергия в електричество

Преобразуване на слънчевата енергия в топлина

Трудно решение

Здраве и климатични промени

Възможни здравни проблеми

Опасните насекоми – далеч от дома

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Парников ефект – модел на Земята

Парникови газове

Човешка дейност и климат

Климатични промени и градска среда

Градски топлинен остров

Паркиране

Климатични промени и транспорт

Как да намалим трафика

Моторните превозни средства и околната среда

Предимства на велосипеда

Предимства на ходенето и пешеходния туризъм

Указания за изследователските групи

Мерки за справяне с климатичните промени

Консуматорско общество и климатични промени

Отпадъците и климатичните промени

3R принципи

Все по-пълни кофи за смет

За и против изгарянето на отпадъци

Линейна или кръгова икономика

Нашите хранителни отпадъци

Устойчиви решения

Хранителни отпадъци и парникови газове

Покачване на морското ниво

Влияние на климатичните промени върху Световния океан

Подкиселяване на океаните

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Вегетарианството и околната среда

Изгаряне на стърнища

Проследяване пътя на храната

Пчели и земеделие

Туризъм и климатични промени

Водопадът „Виктория“

Големият бариерен риф

Дяволското гърло

Масов или селски (еко) туризъм

Националният парк Денали

Остров Евия

Преобразуване на туристическата дейност

Туристически дейности и парникови газове

Банкер/ Застраховател

Готвач

Държавен служител

Еко-адвокат

Еколог

Журналист

ИКТ специалист

Лекар

Работник

Строител

Търговец/ продавач

Учител

Фермер

Човек на изкуството

Шофьор

За книгата и авторите

За книгата и авторите

Игра-Скръстени ръце

Игра-Скръстени ръце

Игра-Да закрепим обръча

Игра-Да закрепим обръча

Игра-Баланс на тръба

Игра-Баланс на тръба

Игра-Вана

Игра-Вана

Игра-Биоразнообразие и климат

Игра-Биоразнообразие и климат

Игра-Кръгове във въздуха

Игра-Кръгове във въздуха

Игра-Рамки

Игра-Рамки

Игра-Жонглиране

Игра-Жонглиране

Игра-Извън кутията

Игра-Извън кутията

Игра-Улов

Игра-Улов

Игра-Да уцелиш

Игра-Да уцелиш

Игра-Обратна връзка

Игра-Обратна връзка

Игра-Сгънат плат

Игра-Сгънат плат

Игра-Накъсана хартия

Игра-Накъсана хартия

Игра-Писалки

Игра-Писалки

Игра-Пространство за живеене

Игра-Пространство за живеене

Игра-Да направим квадрат

Игра-Да направим квадрат

Игра- Борба с палци

Игра- Борба с палци

Игра-Взаимосвързаност

Игра-Взаимосвързаност

Игра-Как да жонглираме

Игра-Как да жонглираме

Игра-Мрежата на живота

Игра-Мрежата на живота

Игра-1-2-3-Старт

Игра-1-2-3-Старт

Учебни пособия за учителя

Зелен пакет - Ръководство

Зелен пакет - Ръководство

Green Pack Handbook

Green Pack Handbook

Зелен пакет за деца

Зелен пакет за деца

Green Pack Junior

Green Pack Junior

Air Pack, Biological pollutants

Air Pack, Biological pollutants

Air Pack, Chemical pollutants

Air Pack, Chemical pollutants

Air Pack, Healthy air

Air Pack, Healthy air

Air Pack, Atmosphere

Air Pack, Atmosphere

Air Pack, Greenhouse effect

Air Pack, Greenhouse effect

Air Pack, Emissions

Air Pack, Emissions

Air Pack, Lights off

Air Pack, Lights off

Air Pack, Save energy

Air Pack, Save energy

Материали РЕЦ-клон България <small>ZIP, 7MB</small>

Материали РЕЦ-клон България ZIP, 7MB

Биоразнообразие в Западна Стара планина

Биоразнообразие в Западна Стара планина

Биоразнообразие в Осогово до Беласица

Биоразнообразие в Осогово до Беласица

Биоразнообразие в Пирин

Биоразнообразие в Пирин

Западна Стара планина за деца

Западна Стара планина за деца

От Осогово до Беласица

От Осогово до Беласица

Пирин за деца

Пирин за деца

Интерактивни пакети

Зелен пакет <small>ZIP, 432MB</small>

Зелен пакет ZIP, 432MB

Green Pack <small>ZIP, 587MB</small>

Green Pack ZIP, 587MB

Green Pack Junior <small>ZIP, 1.44GB</small>

Green Pack Junior ZIP, 1.44GB

Български

Климатичната фреска

Климатичната фреска

Мобилно приложение Foodobox

Мобилно приложение Foodobox

Българска хранителна банка

Българска хранителна банка

Добрите практики на За Земята

Добрите практики на За Земята

Климатека

Климатека

Климатични промени

Климатични промени

Магазини без отпадъци

Магазини без отпадъци

Намаляване на отпадъците

Намаляване на отпадъците

Петъци за бъдеще

Петъци за бъдеще

Професия метеоролог

Професия метеоролог

Чудестранни

Биологична почвена кора

Биологична почвена кора

Млади готвачи обучават младежи

Млади готвачи обучават младежи

Карбон-Етика

Карбон-Етика

Пътни настилки от отпадъци

Пътни настилки от отпадъци

Ходене до училище пеша

Ходене до училище пеша

За Земята

Енергия и околна среда

Енергия и околна среда

Приятели на Земята, Норвегия

Climate, Energy and Environment

Climate, Energy and Environment

Училища

НУ „Св. Паисий Хилендарски”, Банско - Екологични дейности

НУ „Св. Паисий Хилендарски”, Банско - Екологични дейности

НУ Св. Паисий Хилендарски, Банско - Не бъди безразличен!

НУ Св. Паисий Хилендарски, Банско - Не бъди безразличен!

Общ. Тунджа - ДЕБЕЛ СНЯГ- ГОЛЯМ КОМАТ

Общ. Тунджа - ДЕБЕЛ СНЯГ- ГОЛЯМ КОМАТ

СУ Цветан Радославов, Свищов - Образователни дейности

СУ Цветан Радославов, Свищов - Образователни дейности

Природен парк Странджа

ПП Странджа

ПП Странджа

Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП)

БДЗП - инфо-образователни материали

БДЗП - инфо-образователни материали

Зелени Балкани

Анотация

Анотация

Ръководство за теренни работи

Ръководство за теренни работи

WWF-България

10 видео клипа на WWF България

10 видео клипа на WWF България

Дунавски пакет

Анотация

Анотация

Дунавски пакет

Дунавски пакет

Кръговрат на водата

Кръговрат на водата

Допълнение Карта

Допълнение Карта

Екосистеми

Екосистеми

Функции и значение

Функции и значение

Ползване на водата на река Дунав

Ползване на водата на река Дунав

Допълнение Карта Валежи

Допълнение Карта Валежи

Допълнение Карта Релеф

Допълнение Карта Релеф

Дунавски басейн

Дунавски басейн

Сътрудничество

Сътрудничество

Адаптация на учебното помагало

Адаптация на учебното помагало

Библиография

Библиография

Weather Greenhouse Consequences Measures Library
<
Видеа
Образователни материали
Допълнителни материали
×

За портала

Информационно-образователният портал „Климадапт” е предназначен за разпространение на информация, обучение на ученици, преподаватели и широката общественост, както и за организиране на граждански проекти и кампании, посветени на преодоляването и адаптацията към промените в климатa. Неговото създаване се осъществи в рамките на проекта Променяме се с климата, който се изпълнява от 10 партньорски организации с подкрепата на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2014-2021/.

Порталът „Климадапт” включва разнообразни информационни и дидактични материали (текстове, видеа, урочни планове, дилеми, моделни и приказни истории, работни листове, експерименти, тестове, игри, инструкции как да се организират акции и др.), които предоставят възможности за осъществяване на учебен процес и/или организиране на разнообразни дейности, свързани със смекчаване или адаптиране към настъпващите климатични промени.


Създатели на портала

Информационни текстове и структура, концепция на портала: Климент Минджов

Образователни сценарии: Климент Минджов, Татяна Митева

Дизайн на портала и PDF-файлове: Силвия Магяр

Илюстрации и графики: Ласло Фалвай

Видео адаптация: Иван Кожухаров

Превод от/на английски език:  Ирина Добриянова, Климент Минджов

Редакция на български език: Галина Спасова

Програмиране: Даниел Миреа

Управление на проекта „Променяме се с климата”: Мариана Банчева, Виолета Николова

В портала са използвани снимки и фотоси от платформите „iStock” и „Unsplash”, както и безвъзмездно предоставени материали от фото- и видео библиотеката на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа (REC).

Благодарност!

Създаването на информационно-образователния портал „Климадапт” стана възможно благодарение на добрата воля и сътрудничеството на широк кръг от специалисти и организации.

Изказваме нашата най-сърдечна благодарност към проф. Денис Медоус и неговите сътрудници за безвъзмездно предоставените авторски права за версия на български език на „The Climate Change Playbook”, включваща 22 интерактивни игри.

Николай Петков изследва и подготви информация, свързана с добри български и чужди практики при справянето с климатичните промени. Благодарим му.

Във виртуалната библиотека към портала са включени разнообразни по характер информационни и образователни материали на различни организации, създадени преди години, но все по-трудно откриваеми в интернет пространството. В тази връзка нашите благодарности са за:

Информационно-образователните текстове в портала отразяват факти и данни от различни международни и български източници: European Commission, European Environment Agency, World Health Organization, United States National Aeronautics and Space Administration  (NASA); Unitеd Stаtеs Еnvirоnmеntаl Рrоtесtiоn Аgеnсу,  Intergovernmental  Panel on Climate Change (IPCC),  World Bank, World Resources Institute , Министерството на околната среда и водите на Република България, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, публикации в BBC, The Guardian и други периодични издания. Отговорността за съдържанието и начина на представяне и визуализация на информацията се носи от създателите на портала.

И накрая, но не последно място, бихме желали да изкажем нашата най-искрена благодарност към нашите спонсори от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и програмния оператор към Министерството на околната среда и водите на Република България. Благодарим ви!

×

Как да го използваме